Responsive image
รายงานการประชุมสภา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ธ.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ปี พ.ศ.2564
13 ก.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
31 ส.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
22 ก.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
24 มิ.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
19 พ.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
15 ธ.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
17 ก.ย. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
31 ส.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
21 ส.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255-6  โทรสาร : 0-5679-4255  อีเมล์ : 
namchunsao@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/saonamchun/

www.namchun.go.th