Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
งานบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 พ.ย. 2561 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
07 พ.ย. 2561 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน 2101 นักบริหารงานนทั่วไป (ต้น-สูง)
07 พ.ย. 2561 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน 2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
07 พ.ย. 2561 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน 2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
07 พ.ย. 2561 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน 3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
07 พ.ย. 2561 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน 3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
07 พ.ย. 2561 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน 3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
07 พ.ย. 2561 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน 3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
07 พ.ย. 2561 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน 4101 จพง.ธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
07 พ.ย. 2561 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255-6  โทรสาร : 0-5679-4255  อีเมล์ : 
namchunsao@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/saonamchun/

www.namchun.go.th